Skjutbiograf

 Skjutbiografen

Jag skjutbiografen kan du träna på realistiska situationer med riktiga vapen och skarp ammunition inomhus, året runt, jag behaglig temperatur. Öva ditt skytte utan hela, utan att någon står i kö och väntar utanför. Skjutbiografen passar för den vana jägaren och inför stundande jägarexamen eller som kund- och personlig aktivitet.

Så här fungerar skjutbiografen.

Övningsammunition säljs på plats - se mer till höger. Vi säljer jaktammunition, både kula och hagel.

Bokad tid

Tidbokningen görs online på hemsidan, man erhåller både bekräftelse och senare påminnelse. Vi rekommenderar följande upplägg.

Vapen & ammunition

I skjutbiografen används kulvapen, främst klass 1, samt helmantlad övningsammunition.

Vi kan erbjuda hyra av vapen för 250 kr per vapen och timme.

Vi säljer övningsammunition till dessa kalibrar:
6,5x55
8x57 JS
7mm Rem Mag
.270
308 W
30-06
300 WM
9,3x62
338 Win Mag
243 W
222
358 Mag

Vänligen notera följande:
Samtliga ammunitionstyper som vi säljer fungerar i skjutbiografen, liksom de flesta övriga ammunitionstyper. För vapen med kortare pipor och halvautomater rekommenderar vi dock att man inte tar med sig någon av de enklare övningsammunitionstyper som finns på marknaden, pga att längre mynningsflammor leder till viss andel uteblivna markeringar på filmduken.