Rekommenderat upplägg

Jaktbiografen har plats för upp till sex skyttar samtidigt. Vår rekommendation är dock att vara högst fyra skyttar inne åt gången, och istället turas om i mindre grupper, om man är flera.

Om man är fler än sex personer, kan det vara lämpligt att boka två timmar.

Varje pass är en timme (faktisk tid ca 45-50 minuter).

Innan skyttet inleds, görs en säkerhetsgenomgång.

Efter skyttet hjälps man åt att samla upp tomhylsor.