Så här fungerar skjutbiografen

En projektor spelar upp en filmsekvens på en stor filmduk av papper.

Skyttarna skjuter i tur och ordning från skjutstationer knappt 25 meter från filmduken.

Skotthålen registeras med hjälp av infrarött ljus och känsliga kamerasensorer.

Filmsekvensen stannar till i en sekund och under den pausen markeras träffen.

Kulan fångas upp av ett djupt kulfång bestående av gummigranulat.

Skjutledare ingår i bokningen och finns alltid med i skjutlokalen.